Blackrace 5 september

Blackrace Kalmar 5 september
Bild från senaste Blackrace, 22 augutsi. Fotograf: Tommy Nauclér.
Bland årets ansökningar för Blackrace avsattes den 5 september i första hand som reserv i händelse av regn den 22 augusti, varpå datumen följer tätt. Men efter helgens lyckade evenemang den 22 augusti så kör vi full fart medan ångan är uppe!

Datum och tid för evenemanget

Lördag 5 september 2009
Besiktning öppnar klockan 16.30 men hålls givetvis öppen hela kvällen.
Körningar pågår mellan klockan 18.00-22.00

Blackrace – laglig körning på 201 meter

Blackrace är ett lagligt evenemang på en sträcka av 201 meter, som ECCC anordnar med stöd av bland annat Kalmar kommun, Vägverket och Polisen. Blackrace i Kalmar arrangerades första gången i september 2005 och blev genast en stor succé med rekord för såväl deltagarantal som besökare för årets landsvida Blackrace-evenemang. Succen har därefter bara växt sig större och med ett deltagarantal på uppemot 80 startande bilar och flera tusen besökare så har nivån för 2009 satts. För den sakens skull brukar det inte vara ont om körtillfällen, och flitiga körande har hunnit fler än 10 repor under en kväll.

Plats och vägbeskrivning

Franska vägen ligger i Berga Industriområde i norra Kalmar. Det är söderut på samma väg som Bilprovningen ligger på.

Såhär hittar du till Franska vägen från E22:

Sväng av vid den nya ”Ikea-avfarten”. Det är den första avfarten när du passerat IKEA-byggnaden om du kommer söderifrån. Kommer du norrifrån så svänger du alltså innan IKEA-byggnaden. Följ skyltning mot Berga (Industriområde) och fortsätt längs Tyska vägen. På vänster sida mittemot JET-macken ligger Franska vägen.

Såhär hittar du till Franska vägen från Norra vägen:

Sväng till Tyska vägen vid trafikljusen utanför Smålands Motorcentrum. Franska vägen ligger på höger sida mittemot JET-macken.

Infart till besiktning sker vid Mekonomen, via Engelska vägen vid Smålands Motorcentrum.

200 kronor per startande

Kostnaden är 200 kronor per startande. Denna avgift täcker tillstånd för blackrace, tidtagningsutrustning, försäkring för de körande mm. Krav på heltäckande klädsel, handskar & hjälm (de flesta typer godkända), skor som inte lätt lossar från fötterna samt givetvis körkort.

Besikningsblanketter kommer finnas på plats. Vill du snabba upp hanteringen kan du skriva ut blanketten och på förhand fylla i allt utom gråa fält. Länk till blanketten: http://www.blackrace.nu/filer/Anm%E4lan%20-%20Blackrace.pdf

Inlägget publicerades 2009-08-24, 23:51