Information om KSR

Denna förening finns till i syfte att försöka få igång lagliga Streetrace i Kalmar-regionen. De ”olagliga” aktiviteterna har hittils lockat mellan 50-100 bilar per gång! Dessa kommer ifrån stora delar av östra/centrala småland. Eftersom intresset för streetrace har ökat markant de sista åren så kom vi på idén att försöka få bort mycket av vansinneskörningen i tätorten, men ändå kunna utöva vårt intresse. Därför borde det ligga även i kommunens och polisens intresse att det går att göra något bra av det här, och för att slippa mycket av buskörningen och rödljusracen inne i centrum, där oskyddade trafikanter och andra oskyldiga riskerar att drabbas. Då är det ju bättre att man håller till avskilt där man endast riskerar sin egen hälsa!

Det finns ju flera exempel runt om i landet där man har avlysta sträckor för streetracing.

När skateåkarna inte fick hålla till i staden längre, så ordnades en lokal till dem. Hur många fotbollsarenor finns det inte? Ishall, simhall… Exemplen kan göras många.
Vad är det för skillnad att ordna en liten avstängd vägsträcka eller ett avspärrat område ett par timmar, några gånger i månaden??

Inlägget publicerades 2003-11-07, 01:00