Kalmar StreetRacers blir East Coast Car Club

Alltjämt som KSR har arrangerat Blackrace med runt 70 deltagare per gång, i klass med de största evenemangen i Göteborg och Stockholm, så har föreningen även sakta bromsat in de senaste två åren. Trots denna inbromsning så har nya styrelsemedlemmar tagit plats, skolats in och nu är det dags att satsa igen. Nu är vi på väg fram och för att markera nysatsningen 2009 så har föreningen fått ett nytt namn.

Här nedan följer lite information om föreningen, nu och då, för att räta ut vissa frågetecken inför framtiden.

StreetRace inget för myndigheterna

Namnbytet till East Coast Car Club, ECCC, kan sammanfattas i tre punkter förutom att markera denna omstart.

  • Kalmar StreetRacers var det namn som antogs när Kalmar Kommun ställde krav på just en föreningsverksamhet för att kunna hantera intressefrågan inom området legala bilevenemang. Organiserade streetrace var evenemangen som fanns, och namnet representerade alltså dess utövare. Idag klingar begreppet däremot lite illa i föreningens samtal med myndigheter och liknande för att representera de legala projekt som har startats.
  • Föreningens verksamhet har redan sedan tidigt breddats även utanför ”rakt-fram-åkning”. Vi har även märkt av ett växande intresse för andra former inom bilintresset, såväl banåkning som exempelvis styling och billjud. Vi vill skapa en bredd, och välkomnar medlemmar i alla åldrar för att gemensamt verka för alla former av bilintresse.
  • Ytterligare en del i namnbytet är den regionala förankringen för föreningen. Vid evenemang som Blackrace har vi kunnat se hur antalet startande kan likställas med motsvarande evenemang i storstäderna. Även om styrelsen och föreningens aktivitet utgår från Kalmar så finns ett stort område av fordonsintresserade som söker sig till föreningen.

En nygammal styrelse

I den tidigare KSR-styrelsen så började med tiden en del förändringar, den ena flyttade och den andra skaffade familj och hus. Det var dags att gå vidare, och prioritera om tiden för dessa styrelsemedlemmar. För två år sedan räddades föreningen från att läggas ner genom ett beslut att börja lära in nya medlemmar i styrelsen. Under 2008 kom då punkten att styrelsen fått en ordentlig förnyelse, och ordförandeposten överläts till Eliza Persson.

Jonas Olofsson, Anders Kembring och Kent Sjögren är tre personer i styrelsen som varit med länge, men i övrigt har nya styrelsemedlemmar tagit plats. På detta sätt blandas erfarenhet med nytänkande och en stor vilja att driva föreningen framåt. Du kommer inom kort att hitta en presentation av den nya styrelsen på styrelse-sidan.

Samtidigt som vi ser att det inte är allt arbete av tidigare styrelsen som drivit föreningen framåt, vad exempelvis gäller rykte, så är vi tacksamma för den tid varje enskild tidigare styrelsemedlem har offrat. Vi önskar dessa lycka till i framtiden, oavsett om det är jobb, studier eller familj som prioriteras, och vi tackar för deras arbete för fordonsintresset i regionen.

Evenemang / Så, var är det som komma skall?

Nu väntar säsong 2009, och föreningen lovar en nysatsning, så vad kommer då att hända? Jo, i skrivande stund behandlas vår ansökan om Blackrace. Vi hoppas kunna arrangera minst två Blackrace-evenemang men ger utrymme för fler, till följd av väder eller liknande omständigheter vilka vi inte kan rå över. Superstage är ett annat evenemang som planeras, och trots att framtiden för flygfältet i Emmaboda idag är allt annat än skriven i sten, så hoppas vi kunna få tillfälle att arrangera en körning där. Vi för även dialog med lokala bilföretag och redan idag planeras för mindre evenemang/träffar genom sponsorer, och på egen hand. Tyvärr finns varken möjlighet i den direkta närheten för bankörning eller ekonomiskt att för föreningens vägnar arrangera på andra ”racebanor”. Däremot kommer vi försöka medla kontakt med andra klubbar och företag i deras evenemang och istället kommer vi försöka samordna deltagande å medlemmarnas vägnar.

Som synes finns det all möjlighet att påverka föreningens 2009 och om just du har en idé eller ett förslag, en kontakt eller grunden för ett samarbete, så välkomnar vi dig att höra av dig.

Att bli medlem – till stöd för fordonsintresset

Att bli medlem i föreningen handlar om att stötta dess arbete för fordonsintresset i regionen. Vi följer Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och har därmed beslutat att sänka den tidigare medlemsavgiften på 300 kronor till 100 kronor. Trots sänkningen så gör vi det samtidigt mer förmånligt att vara medlem i föreningen jämfört med tidigare.

Alla pengar som kommer in i föreningen, kommer ju även att lämna föreningen för föreningens arbete för dess medlemmar. Vi ser det därför som förståeligt att ifrågasätta ett medlemskap, när vi exempelvis istället skulle kunna höja priset på ett evenemang. Men det finns flera goda anledningar till varför föreningen behöver medlemmar, här följer två exempel:

  • Den siffra som antalet medlemmar utgör ger i diskussioner med myndigheter och liknande, en fingervisning av det intresse som finns inom föreningens verksamhetsområde. I jämförelse med ett löst påstående att ”det finns ett stort intresse”, så kan vi genom medlemsantal visa att det är ett visst antal personer som efterfrågar möjligheter att utöva fordonsintresset. Desto fler av alla trevliga fordonsintresserade som blir medlem, desto större möjlighet har vi att göra påtryckningar för att utveckla möjligheterna till utövandet av vårt intresse.
  • En annan anledning är att exempelvis under vintersäsongen, när planering för året sker, har föreningen utgifter i form av avgifter för ansökan till Blackrace. Dessa utgifter behöver vi betala redan månader innan ett evenemang genomförs och det är till detta som föreningens kassa agerar som en buffert. Den investering som en föreningsmedlem gör på förhand ska i princip betala av sig själv, exempelvis kanske i form av en rabatt när evenemanget genomförs.

Vi har dessutom mycket goda sponsoravtal på gång, vilket garanterat kan återbetala betydligt större summor än den hundralapp som medlemsavgiften ligger på. Kort och gott stöttar du föreningen och dess arbete för fordonsintresset, samtidigt som du har en stor möjlighet att dra en ekonomisk fördel.

Vi hoppas på att detta har gett en liten insyn och information om föreningen, och givetvis välkomnar vi funderingar, frågor, förslag och idéer.

med vänliga hälsningar och med förhoppning om ett fartfyllt 2009
Styrelsen för East Coast Car Club

Inlägget publicerades 2009-03-10, 01:35