Protest mot Kalmarpolitikernas beteende

Styrelsen samt medlemmar i föreningen Kalmar StreetRacers (KSR) vill veta varför det inte händer något gällande den, så annars, uppmärksammade kappkörningen i stan om nätterna?

Texten som följer nedan är en kopia på det brev som skickades till polisen, Östran, Barometern & ett par av våra politiker i Kalmar.

I egenskap av ordförande för föreningen är jag kluven i frågan om kappkörning. När vi inledde verksamheten för ca 1,5 år sedan blev vi lovade av Gatu- och parknämnden att de, ihop med oss, skulle försöka komma fram till ett bra förslag vad det gäller problemen med kappkörningen i stan. Efter att föreningen registrerades i början på 2004 så har vi inte hört något ifrån kommunen. Vi har gjort återkommande försök att få kontakt med dem utan att få gehör. Vi har ringt, vi har efterlyst dem i tidningarna och vi har varit inne på kontoret och lämnat meddelanden. Dessa meddelanden har de tydligen valt att ignorera då vi inte blivit kontaktade. Så beter sig politikerna i Kalmar, så lite bryr dom sig om problemen.

Kontakten med polismyndigheten har däremot varit mycket bättre, vi i föreningen har gjort vad vi kunnat för att hålla gatorna lugna och på detta sätt hjälpa polisen. Polisen har även försökt hjälpa oss i sökandet efter ett lagligt alternativ och detta är vi mycket tacksamma för.

I föreningen har vi regler som säger att en medlem blir utesluten om han/hon inte följer trafikreglerna i stan. Detta har varit den största orsaken till att buskörningen minskat i centrum. I ett år har vi varit tillmötesgående och manat våra medlemmar att INTE busköra inne i stan om nätterna. Dessa har spridit detta vidare och allt har varit frid och fröjd. Detta har medlemmarna och andra intresserade gjort i hopp om att det skulle ge utdelning. Att gå tillväga på ett mindre fredligt sätt har aldrig varit ett alternativ! Fram till nu!

Tro mig, jag vet vad jag talar om, vi i styrelsen vill inte uppleva den dag då en olycka inträffar i samband med kappkörning i Kalmar. Även om vi inte kommer att kunna hållas ansvariga så kommer media och myndigheter hänga ut oss som den stora boven, bara för att vi existerar och ägnar oss åt vårt bilintresse. Att vi får skulden för det är dock det minsta bekymret, det värsta är att det kan leda till dödsfall. Detta är nåt vi ALLA vill slippa!

Under de senaste 1,5 åren så har inga olyckor inträffat i samband med kappkörning i Kalmar och kappkörningen i centrum har nästan upphört helt. Alla är nöjda och belåtna, i synnerhet politiker och polismyndigheten.

Trots det faktum att det minskat inne i stan så betyder det INTE att det har försvunnit helt från våra gator. I dagsläget körs det ute i Nickebo, där ingen annan än de intresserade drabbas. Där alla kan leka av sig under relativt kontrollerade förhållanden. Så pass säkra att det under de senaste åren inte funnits någon risk för olycka alls.

Om dessa ”organiserade” nattaktiviteter skulle upphöra och om KSR skulle slopa sina regler så skulle det inte dröja länge förrän folk börjar köra inne i stan igen, precis som för två säsonger sedan. Först då när allmänheten börjar ringa och klaga, skulle kanske politiker och polis uppmärksamma problemen igen.

I dagsläget motarbetar vi oss själva genom att vi tillåter de organiserade körningarna utanför stan. För att undvika missförstånd så vill jag påpeka att KSR inte organiserar de olagliga körningarna ute i Nickebo. Att vi, privat, finns på plats är inte heller en tillfällighet, vi tycker om dessa aktiviteter lika mycket som andra intresserade.

Tyvärr så ser vi inte att våra fredliga försök leder åt rätt håll. Ibland frågar folk om vi ens existerar, trots att vi idag har fler medlemmar än någon annan förening av samma slag i sydöstra regionen. Syns/hörs vi inte, så finns vi inte! VI vill inte längre jobba häcken av oss och gång på gång finna att vi är tillbaka där vi började.

Vi vill med detta brev klargöra att vi från och med idag kommer att uppmana att aktiviteterna ute i Nickebo upphör. Dessutom kommer vi även att riva alla de regler som medlemmar blivit tillsagda att följa. Kanske först nu, kommer allmänheten att förstå hur mycket vi bidragit till minskningen av kappkörningen i Kalmar. Det är dags att politiker börjar agera innan de motorintresserade blir för frustrerade och börjar busköra inne i Kalmar. Vi i föreningen kan inte efter att vi rivit våra regler mana folk att inte köra i centrum och därför får kommunen ta konsekvenserna. Vi hoppas att det inte krävs att de upplever kappkörning på sin egen bakgård innan de agerar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Kalmar StreetRacers

genom ordföranden

I egenskap av ordförande för föreningen är jag kluven i frågan om kappkörning. När vi inledde verksamheten för ca 1,5 år sedan blev vi lovade av Gatu- och parknämnden att de, ihop med oss, skulle försöka komma fram till ett bra förslag vad det gäller problemen med kappkörningen i stan. Efter att föreningen registrerades i början på 2004 så har vi inte hört något ifrån kommunen. Vi har gjort återkommande försök att få kontakt med dem utan att få gehör. Vi har ringt, vi har efterlyst dem i tidningarna och vi har varit inne på kontoret och lämnat meddelanden. Dessa meddelanden har de tydligen valt att ignorera då vi inte blivit kontaktade. Så beter sig politikerna i Kalmar, så lite bryr dom sig om problemen.

Kontakten med polismyndigheten har däremot varit mycket bättre, vi i föreningen har gjort vad vi kunnat för att hålla gatorna lugna och på detta sätt hjälpa polisen. Polisen har även försökt hjälpa oss i sökandet efter ett lagligt alternativ och detta är vi mycket tacksamma för.

I föreningen har vi regler som säger att en medlem blir utesluten om han/hon inte följer trafikreglerna i stan. Detta har varit den största orsaken till att buskörningen minskat i centrum. I ett år har vi varit tillmötesgående och manat våra medlemmar att INTE busköra inne i stan om nätterna. Dessa har spridit detta vidare och allt har varit frid och fröjd. Detta har medlemmarna och andra intresserade gjort i hopp om att det skulle ge utdelning. Att gå tillväga på ett mindre fredligt sätt har aldrig varit ett alternativ! Fram till nu!

Tro mig, jag vet vad jag talar om, vi i styrelsen vill inte uppleva den dag då en olycka inträffar i samband med kappkörning i Kalmar. Även om vi inte kommer att kunna hållas ansvariga så kommer media och myndigheter hänga ut oss som den stora boven, bara för att vi existerar och ägnar oss åt vårt bilintresse. Att vi får skulden för det är dock det minsta bekymret, det värsta är att det kan leda till dödsfall. Detta är nåt vi ALLA vill slippa!

Under de senaste 1,5 åren så har inga olyckor inträffat i samband med kappkörning i Kalmar och kappkörningen i centrum har nästan upphört helt. Alla är nöjda och belåtna, i synnerhet politiker och polismyndigheten.
Trots det faktum att det minskat inne i stan så betyder det INTE att det har försvunnit helt från våra gator. I dagsläget körs det ute i Nickebo, där ingen annan än de intresserade drabbas. Där alla kan leka av sig under relativt kontrollerade förhållanden. Så pass säkra att det under de senaste åren inte funnits någon risk för olycka alls.
Om dessa ”organiserade” nattaktiviteter skulle upphöra och om KSR skulle slopa sina regler så skulle det inte dröja länge förrän folk börjar köra inne i stan igen, precis som för två säsonger sedan. Först då när allmänheten börjar ringa och klaga, skulle kanske politiker och polis uppmärksamma problemen igen.

I dagsläget motarbetar vi oss själva genom att vi tillåter de organiserade körningarna utanför stan. För att undvika missförstånd så vill jag påpeka att KSR inte organiserar de olagliga körningarna ute i Nickebo. Att vi, privat, finns på plats är inte heller en tillfällighet, vi tycker om dessa aktiviteter lika mycket som andra intresserade.

Tyvärr så ser vi inte att våra fredliga försök leder åt rätt håll. Ibland frågar folk om vi ens existerar, trots att vi idag har fler medlemmar än någon annan förening av samma slag i sydöstra regionen. Syns/hörs vi inte, så finns vi inte! VI vill inte längre jobba häcken av oss och gång på gång finna att vi är tillbaka där vi började.

Vi vill med detta brev klargöra att vi från och med idag kommer att uppmana att aktiviteterna ute i Nickebo upphör. Dessutom kommer vi även att riva alla de regler som medlemmar blivit tillsagda att följa. Kanske först nu, kommer allmänheten att förstå hur mycket vi bidragit till minskningen av kappkörningen i Kalmar. Det är dags att politiker börjar agera innan de motorintresserade blir för frustrerade och börjar busköra inne i Kalmar. Vi i föreningen kan inte efter att vi rivit våra regler mana folk att inte köra i centrum och därför får kommunen ta konsekvenserna. Vi hoppas att det inte krävs att de upplever kappkörning på sin egen bakgård innan de agerar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Kalmar StreetRacers
genom ordföranden

Inlägget publicerades 2005-05-09, 00:00